Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Website Kerk en Stage

Website Kerk en Stage

Het project ‘Kerk en Stage’ wil in twee jaar vrijwilligersgroepen binnen kerken - en daaraan verbonden organisaties - bekend maken met maatschappelijke stage en stimuleren maatschappelijke stageplekken te creëren. De zojuist gelanceerde website biedt goede voorbeelden van stage en zal steeds verder gevuld worden met nieuwe voorbeelden. Verder bevat het een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden en aanvullende informatie

Zo is er de mogelijkheid om als vrijwilligersgroep te kiezen uit een viertal workshops die gaan over de vraag: Hoe krijg je leerlingen en scholen warm voor een stage in of rond de kerk? Hoe begeleid je een stagiaire en welke klussen vinden leerlingen leuk? Deze workshops worden gratis gegeven vanuit het project. Naast de workshops is er ook ondersteuning op maat mogelijk door één van de projectmedewerkers. Gedurende de gehele projectperiode kunt u op de hoogte blijven van het project door u aan te melden voor de ‘nieuwsflits’ via www.kerkenstage.nl.  

Kerk en Stage speelt in op het beleid van de overheid dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 2011 een maatschappelijke stage moeten doen. Kerk en Stage ziet dit als een kans om jongeren te betrekken bij het vele vrijwilligerswerk dat in en om de kerken plaatsvindt: van cultuur tot ziekenbezoek, van vrijwilligerswerk in Nederland tot het adopteren van het project in een ontwikkelingsland.

Een aantal scholen en leerlingen en ook een aantal kerken zijn al begonnen met de maatschappelijke stage, maar de mogelijkheden in en rond de kerk blijven nog te vaak onbenut. In het eerste jaar van het tweejarig project is het streven om 200 leerlingen een stageplaats aan te bieden in de regio’s West-Friesland en IJmond/Zuid-Kennemerland. Daarna is de rest van de provincie Noord-Holland aan de beurt.

Het project wordt, naast een eigen bijdrage van OSMA, meegefinancierd door het Oranje Fonds
(€ 40.000) en het Skanfonds (€ 30.000). Tevens dragen het RK Dekenaat Haarlem en de PKN regio Midden bij aan het project. De uitvoering ligt in handen van medewerkers van het RK dekenaat Haarlem, PKN regio Midden en PRIMO nh, hét kenniscentrum voor de sociale praktijk in Noord-Holland.

Meer weten?
Neem contact op met Siep Rienstra, gemeenteadviseur en begeleider van dit project in de classis Hoorn-Enkhuizen.
, 06-151 79 366, Heerenweg 204, 1768 BK Barsingerhorn.
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.