Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Website Classis Hoorn - Enkhuizen

Belangrijk: Deze website blijft  voorlopig nog wel bestaan, maar zal niet meer aangevuld worden.

 
KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 20 februari 2018

Bezinningsonderwerp: Considereren over de derde tranche van de Kerkorde/ordinantie-wijzigingsvoorstellen ihkv Kerk 2025

 
Regionaal College voor de Visitatie


Jaaroverzichtvisitatie 2014

Algemeen
Het Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Holland vergaderde in 2014 vier maal. De vergaderingen vonden plaats in de Thomaskerk te Amsterdam. Het experiment om te vergaderen in Zaandam is beëindigd vanwege de locatie.
Centraal in de vergaderingen staat de stand van zaken in de vier subregio’s (noord, midden, oost en zuid) en de behandeling van de visitatieverslagen. Naar aanleiding van deze verslagen wordt regelmatig gediscussieerd over zaken waar de visitatoren mee geconfronteerd worden zoals de relatie predikant – kerkenraad en de onderwerpen die de visitatoren aan de orde stellen tijdens hun bezoeken (zoals in 2014 met name de zorg om de betrokkenheid van de jongeren en de vraag hoe om te gaan met ambtsdragers die zich beroepen op hun “roeping”en daarmee anderen in “gijzeling”houden).
De samenstelling van het moderamen is ongewijzigd gebleven: voorzitter is de heer
J. van de Kramer, assessor is ds. J. C. Bos en scriba: mw. M.S. Lok-Funcke.  Ds. P.Verhoeff fungeert als adviseur.

 

meer
 
Veel gestelde vragen aan het NBG


Waarom stelt het NBG de complete bijbel alleen gratis via eigen kanalen beschikbaar?

Lees hier het waarom.

 

 
Verslag Classicaal Vormingswerk


Mevr L Kooiman en mevr M Schaap  vertellen  ons iets  over het Classicaal Vormingswerk.   Lees hier het verslag.

 
Lange termijnplannen van (wijk)gemeenten in de classis.


De kosten van gebouwen ontstijgen sinds kort die van pastoraat/eredienst/etc. Dat roept  vragen op. Waar doen we het allemaal voor, de stenen of de mensen? En ondanks het feit dat we dit allemaal al heel lang weten hebben we nog steeds niet de oplossing, het ei van Columbus gevonden.

Presentatie Kerkelijke lange termijn plannen 2014.
Lees hier de presentatie 

 
Profielschets voor een visitator in de Protestantse Kerk Nederland.


Wie kunnen gevraagd worden als visitator?
 

 
Jaargesprekken

 

Jaargesprekken A Drost okt-2013.doc

Bezinningsonderwerp ds A Drost over het jaargesprek.

 

 
Brief naar kerkenraden NH best.res. 2017


Regionale Bestemmingsreserve CRO Noord-Holland:
Aanvragen voor het jaar 2017
 
Let op! Er zijn twee aanvraag formulieren.


Aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. bovenplaatselijke initiatieven voor het jaar 2017

Download hier het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten voor het jaar 2017

Download hier het aanvraagformulier.

 
Rooster van afvaardiging

Rooster van afvaardiging naar de classicale vergadering Hoorn-Enkhuizen

zie hier het rooster.

 
Opening van de Classicale Vergadering

Opening van de Classicale Vergadering Hoorn-Enkhuizen
Het BM wil graag dat de (wijk)gemeenten een rol krijgen bij het begin van een Classicale Vergadering.
 

 

meer
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.