Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Twintigers en dertigers Twintigers en dertigers

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft een rapport gemaakt om na te gaan wat de plek is van de twintigers en dertigers is in de kerk. Van hen zijn er beduidend minder dan van babyboomers – de mensen die tussen 1945 en 1955 geboren zijn. Dat is momenteel goed te merken in kerkenraden en commissies: veel babyboomers willen zo langzamerhand wel afscheid nemen van posities die ze lang hebben vervuld, maar opvolgers uit de jongere generatie staan niet klaar.
Waar liggen de oorzaken van het wegblijven van veel twintigers en dertigers in de kerken? Het is  duidelijk dat het leven nogal veranderd is: denk aan de opkomst van de consumptiemaatschappij, het feminisme, de televisiecultuur etc. De plaats van de kerk in de samenleving is veel minder vanzelfsprekend dan vroeger. Twintigers en dertigers gaan dus in het algemeen anders om met geloof dan hun ouders.
Daarom moeten we de oorzaken van de teruglopende kerkgang onder twintigers en dertigers niet alleen maar zoeken bij henzelf. Net zomin als we hun ouders de schuld van de secularisatie moeten geven. Wel moeten we ons bewust zijn van bepaalde gevolgen. Van der Meulen constateert dat babyboomers het op veel plekken in de kerk voor het zeggen hebben. Veel twintigers en dertigers vinden het belangrijk om iets te kunnen doen in de kerk. Krijgen ze die kans niet, dan haken ze snel af. Tegelijkertijd moeten we niet er te snel vanuit gaan dat de jonge mensen de vacatures van de ouderen zonder meer willen opvullen. Want voor zover ze kerkelijk betrokken zijn, hebben ze vaak andere ideeën over kerk-zijn.
Aan het rapport Over berg en dal ontleen ik 3 aanbevelingen die de moeite waard zijn om verder te bespreken.
Wees realistisch over mogelijkheden van kerkgroei. Van der Meulen en zijn collega’s voorzien dat er een tweede secularisatiegolf aankomt, omdat het overlijden van de babyboomers een grote afname van het aantal kerkleden tot gevolg zal hebben. Lang niet al hun plekken zullen door jonge mensen worden opgevuld. Daarom is het van belang niet aan alle taken vast te blijven houden, maar als kerkenraad te focussen op prioriteiten en de samenwerking met andere kerken te zoeken.
Investeer in innovatieve kerkplekken. Vaak proberen kerkenraden zo lang mogelijk al het bestaande vast te houden. In de praktijk moet er dan toch bezuinigd worden en dreigt alles minder te worden. Zinvoller is het te vragen waar we onze tijd en middelen in willen investeren. Waar zien we nieuwe kansen voor de kerk en hoe kunnen we die bevorderen?
Intergenerationele relaties bieden veel mogelijkheden. Veel jongeren zijn zoekende in het geloof. Als ouderen bereid zijn met hen mee te denken, kunnen jong en oud veel aan elkaar hebben. Ouderen zijn vaak flexibeler en moderner in hun geloof dan jongeren denken. En jongeren kunnen veel hebben aan de ervaring van ouderen.
Ds J. Zondag

Het onderzoek Over berg en dal: twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk is te downloaden op http://www.pthu.nl/ccc/Onderzoek/Middengeneratie/

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.