Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Programmaboekje 2016

Programmaboekje 2016

Foreestenhuisavonden (samen met VVP-NH)
Kees Kouwenhoven
Doelgericht zwerven met Franciscus van Assisi
Gidsen en goeroes als leidende en inspirerende personen maken soms dat wij nieuwe wegen zoeken of bestaande wegen opnieuw ontdekken. Zo ontdekte Kees Kouwenhoven samen met zijn vrouw Loes, Sint Franciscus en de weg naar Assisi, als een nieuwe inspirerende weg in hun leven. Verandert zo’n ervaring je leven?
In zijn lezing zal Kees ingaan op de zeven kwaliteiten en de ervaringen van de pelgrim en hoe deze een rol kunnen spelen in werk en leven.
Het boek Doelgericht zwerven bevat twintig aquarellen van Loes en vijfentwintig korte verhalen van Kees. Het boek is op de avond verkrijgbaar.
Datum: woensdag 27 januari 2016
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 – Hoorn
Toegang: vrijwillige bijdrage
 
Willem Glaudemans
Vergeving
Vergeving gaat over jou en niet over de ander, al lijkt het zo dat je ‘de ander moet vergeven’ en ‘de relatie moet herstellen’. Maar als je erop wacht tot de ander excuses aanbiedt, spijt betuigt of zijn houding verandert, dan kun je meestal lang wachten. Vergeven is een innerlijk proces waarbij je de ander niet nodig hebt. Het is een innerlijk schoonmaakproces dat je doet uit liefde voor jezelf. Je kunt jezelf bevrijden van je wrok, haat, wraak, slachtofferschap, beschuldiging en schuld. Daarbij kun je gevoelens als pijn, verdriet en woede tegenkomen.
De vraag die je jezelf kunt stellen is: wil ik nog langer blijven rondlopen met pijn, verdriet en woede? Wil ik nog langer de gevangene zijn van mijn wraak en haat? Wil ik mijn lichaam blijven verzieken met mijn grieven en wrok? Wanneer je op deze vragen ‘nee’ zegt, zeg je ‘ja’ tegen vergeving.
In deze voordracht zal Willem Glaudemans zijn actuele vergevingsmodel laten zien en ervaren. Het is geïnspireerd op het gedachtegoed van Een cursus in wonderen. We gaan ook oefenen met een aantal aspecten van vergeving.
Datum: woensdag 24 februari 2016
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 – Hoorn
Toegang: vrijwillige bijdrage
 
 
Els Middeldorp en Bert Dicou
Met Gilgamesj op weg: Geroepen om te leven
Lang geleden, 3400 jaar vóór onze jaartelling, werd het verhaal verteld van Gilgamesj,  koning van de Sumeriërs, heerser in Mesopotamië. Verhalen werden niet opgeschreven maar verteld door vertellers, een beroep dat overging van vader op zoon. Ca. 2000 jaar vóór onze jaartelling ontstond het spijkerschrift, geschreven op kleitabletten. Toen werd een eerste poging gedaan het verhaal over Gilgamesj op te schrijven. Van de vele varianten werd uiteindelijk in 1200 vóór onze jaartelling één standaardverhaal opgeschreven. Het is een spannend verhaal, waarin de held vele avonturen beleeft. Goed en kwaad, inspraak bij de goden, heldenmoed, vriendschap, moeder-zoon verhouding, liefde en dood: alle menselijke eigenschappen komen aan bod. Er wordt verteld over wetten vóór en ná DE VLOED. Snel dringt de vergelijking met de Zondvloed zich op. Ook de Ark wordt beschreven. In het Oude Testament zijn meer thema’s uit het Gilgamesj Epos opgenomen: oer-menselijke verhalen. Nog steeds kan Gilgamesj gelden als gids op ons pad. We kunnen hem moeiteloos volgen op zijn zoektocht naar de zin van het leven, waar hij na de dood van zijn vriend niet meer zo zeker van is. Wat is het geheim van het bestaan?
Datum: woensdag 13 april 2016
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 – Hoorn
Toegang: vrijwillige bijdrage
 

Filmavonden
In samenwerking met VVP – NH
 
Brother Sun / Sister Moon
Franciscus van Assisi koos de weg van de radicale armoede als de meest geschikte methode om Christus na te volgen. Ondanks het soms extreme karakter van zijn afwijzing van alle luxe die de wereld te bieden heeft, werd hij door velen gezien als een gids naar een vrij en in essentie ook vrolijk leven. Een leven in eenvoud, gericht op niets anders dan dienende liefde, bleek tot in onze tijd een vertaling van het evangelie te zijn die velen aanspreekt.
Franco Zeffirelli maakte in 1973 deze film over Franciscus' leven. Een film die enerzijds duidelijk de sporen draagt van de vroege jaren ’70 (nog volop bezig met de geest van flower power en het massale maatschappelijk protest tegen de oorlog in Vietnam), maar anderzijds laat zien hoe universeel de geest is waar Franciscus mee bezield was.
Datum: maandag 18 januari 2016
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 is er koffie en thee
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 – Hoorn
Toegang: vrijwillige bijdrage
 
‘Erbarme dich’
Jaarlijks worden vele mensen geraakt door de muziek van Bachs Matthäuspassion. Blijkbaar heeft Bach zijn Passion zo goed geschreven, dat het bij iedere luisteraar individuele gevoelens en herinneringen losmaakt. Het is dus universeel en persoonlijk tegelijk. In zijn documentaire Erbarme Dich laat de regisseur Gieling mensen aan het woord die een speciale band hebben met Bachs oratorium en dan met name de bekendste aria daaruit: ‘Erbarme dich, mein Gott’. Dat levert een reeks interessante, aangrijpende, of voor sommigen misschien zelfs inspirerende verhalen op. De regisseur laat de mensen niet zomaar aan het woord, maar in een labyrintische vertelling in een verlaten kerk met een groep daklozen als publiek. Een aantal personages, waaronder operaregisseur Peter Sellars, schrijfster Anna Enquist en de danser Emio Greco, doet, omringd door het Bach Koor en Orkest van dirigent Pieter Jan Leusink, verslag van hun bijzondere verhouding met Bachs muziek. De documentaire is sterk gestileerd en zit vol met symboliek. Al die beeldende poëzie is bedoeld om de sfeer van de Matthäuspassion te versterken. Wie ervoor openstaat, kan zich volledig laten onderdompelen in prachtige muziek en dromerige beelden.
Datum: maandag 29 februari 2016
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 is er koffie en thee
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 – Hoorn
Toegang: vrijwillige bijdrage
 
 
Himalaya, The Rearing of a Chief
Het overweldigende landschap van de Himalaya biedt het schitterende decor van een film die in meer dan één opzicht over ‘gidsen’ gaat. Er moeten karavanen over de bergen geleid worden, het dorp dat centraal staat in deze film leeft van de zouthandel. Maar het gaat ook over tradities en leiderschap. Is het handhaven van aloude gewoontes de beste manier om een gemeenschap in stand te houden, of is er iets anders nodig? En hoe los je het conflict tussen die twee elementen op?
Regisseur Eric Valli kent dit gebied en zijn bevolking door en door. Hij komt er al twintig jaar en heeft er ook gewoond, hoog in de bergen op de grens van Nepal en Tibet.  Hij slaagt er met deze film uitstekend in de kijker iets mee te geven van het rauwe bestaan in het hooggebergte.
Datum: maandag 4 april 2016
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 – Hoorn
Toegang: vrijwillige bijdrage
 
 
‘Gezongen geloof’
De introductie van het nieuwe Liedboek leidde tot het gebruik van talrijke nieuwe liederen in de kerkdiensten. Sommige liederen zing je zo weg, andere zijn beslist interessant, maar nog niet zo makkelijk aan te leren. Predikant en musici bieden daarom van tijd tot tijd middagen ‘Gezongen geloof’ aan. De predikant zorgt voor de tekstbespreking en achtergrondinformatie, de musici voor de muziek – en het samen zingen. De Paastijd biedt gelegenheid de grote sectie veertigdagen- en paasliederen te leren kennen. Gebruik van de besproken liederen in daaropvolgende kerkdiensten.
M.m.v. Bert Maring, Peter Zandberg en Bert Dicou.
Datum: zondag 13 maart 2016
Aanvang: 15.00 uur – Einde 17.00 uur
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 - Hoorn
Kerkdiensten: zondagmorgen, 10 uur
Datum
Voorganger
Bijzonderheden

3 januari 2016
Mw. L. Thorn
 

17 januari
Oecumenische dienst
Locatie Cyriacus kerk 10.30 u

31 januari,17.00 uur
Culinaire gespreksgroep
5e zondag

7 februari
Bert Dicou
avondmaal

21 februari
Marina Slot
 

6 maart
Bert Dicou
 

20 maart
Wout Oosterkamp
 

24 maart
Bert Dicou
Witte donderdag, 19.00 uur

27 maart
Bert Dicou
Pasen

3 april
Corrie Laros
 

17 april
Bert Dicou en Klaas Huizinga (NGK)
Duodienst

1 mei
Yvonne Hiemstra
 

15 mei
Bert Dicou
Pinksteren

5 juni
Bert Dicou
 

19 juni
Openluchtdienst
Stadsfeesten, 10.30 uur

26 juni
Corrie Laros
Gemeentedag

3 juli
Bert Dicou
 

17 juli tot 21 aug.
Vakantiediensten
 

4 september
Bert Dicou
Openingsdienst

 
Vijfde zondagen
Wanneer een maand een ‘vijfde zondag’ heeft, wordt deze zondag benut voor een dienst verzorgd door een groep uit de gemeente.
Datum: zondag 31 januari: Goeroes en gidsen - Culinaire gesprekskring, met maaltijd!
Aanvang: 17.00 uur
Zondag 26 juni 2016: Gemeentedag op andere locatie
 
 
Etty Hillesumprogramma
In het kader van het jaarthema Goeroes en Gidsen willen we ook graag aandacht besteden aan onze Hollandse mystica Etty Hillesum (1914-1943).
Etty was een Joods meisje dat op 30 november 1943 in concentratiekamp Auschwitz overleed. In het dagboek dat zij schreef in 1941 en 1942 leren we een jonge vrouw kennen die het barbarendom het hoofd bood, zonder zelf in wanhoop en haat ten onder te gaan.
Vanuit haar eerlijkheid, haar zoeken, de liefde voor de medemens in al zijn/haar zwakheden, haar rake analyses, haar onverwoestbaar geloof in de menselijke mogelijkheden, haar intens beleden en beleefde vriendschappen, haar intelligente en sensitieve geest, haar levenslust en wijsheid kan zij, ook nu nog, zeker gezien worden als goeroe of gids.
Op een verrassende manier leren we aan de hand van lezen, luisteren, creatief en muziek op deze zondagmiddag Etty en haar ervaringen nog iets beter kennen. We gaan samen op zoek of haar wijsheden van toen voor ons ook nu nog een gids kunnen zijn. 
Spreekt een combinatie van muziek, poëzie, creatief en zingeving je aan? Je bent van harte welkom!
Invulling en uitvoering programma: Bert Dicou en Tanja Priems
Datum: zondag 22 mei 2016
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 - Hoorn
 
 
Cursussen en kringen
Gidsen en goeroes, bijbels-theologisch
Vier themamiddagen met Bert Dicou en Henri Frölich
Woensdagen 13 januari, 3 en 17 februari, 9 maart
Aanvang 14.30 uur – Einde 16.00 uur
In de Bijbel ontbreekt het niet aan indrukwekkende persoonlijkheden die krachtig de weg wijzen en naar wie velen, soms tegen wil en dank, luisteren. In een viertal bijbels-theologische themamiddagen passend bij het jaarthema ‘gidsen en goeroes’ gaan we nader in op de verhalen die verteld worden over vier bijbelse grootheden. Aan bod komen achtereenvolgens: 1. Mozes, 2. Paulus, 3. Elia en ‘de nieuwe Elia’ Johannes de Doper, 4. Jezus.
Begeleiding: ds. Bert Dicou en ds. Henri Frölich (in samenwerking tussen DoRe Hoorn en de VVP Noord-Holland)
Opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509,  e-mail:
 
Lezen in het Foreestenhuis: Brieven van Vincent van Gogh
O.l.v. Eduardo Hoogbruin en Bert Dicou
Twee bijeenkomsten: dinsdagen 12 januari en 9 februari 2016
Aanvang 14.30 uur – Einde 16.30 uur
Excursie: dinsdag 1 maart 
In het boek De kunst van het woord zijn ‘de mooiste brieven van Van Gogh’ verzameld (ISBN 9789048820962). Het is fantastisch materiaal, dat ons veel leert over de denk- en leefwereld van de beroemde schilder. De beide inleiders bespreken in de twee bijeenkomsten een selectie van de brieven. Het is niet per se nodig om het boek zelf aan te schaffen. Waar dit van toepassing is, wordt het gelezene geïllustreerd met beamerprojectie van Vincent van Goghs schilderijen.
Voor wie belangstelling heeft, volgt op dinsdag 1 maart een excursie naar het Van Gogh-museum in Amsterdam.
Opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509,  e-mail:
Lezen in het Foreestenhuis: Heilig. Gewoon nu
Maandag 11 april 2016
Aanvang 14.30 uur – Einde 16.30 uur
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43 – Hoorn
Bij de ‘aanbevolen literatuur’ die het Landelijk bureau van de Remonstranten bij het jaarthema ‘gidsen en goeroes’ meegaf, zit ook de publicatie van Bert Dicou en Sigrid Coenradie uit 2012, Heilig. Gewoon nu (ISBN 9789021143071). Een aantal gemeenteleden zal het boek destijds gelezen hebben, Andere mogelijk nog niet. Deze middag een gedachtewisseling rond de thema’s van het boek: wie zouden er in onze tijd als heiligen, of, ietwat gewoner, als voorbeeldfiguren kunnen gelden? En over het ‘heilige’, dat misschien helemaal niet zo ver weg is als het woord in eerste instantie oproept. Heilig – gewoon nu. Hierbij vast de ’10 tips om heilig te worden’ waar het boek mee eindigt.
 
1. Sta open voor de mogelijkheid van het bijzondere
2. Durf zekerheden los te laten
3. Wees niet te idealistisch
4. Geef een eigen invulling aan het begrip ‘dienstbaarheid’
5. Ontdek de kracht van gelijkwaardigheid en wederkerigheid 
6. Blijf vrolijk
7. Doe het niet alleen 
8. Denk toekomstgericht 
9. Streef niet naar eigen volmaaktheid 
10. Wees voorbereid op tegenslagen en zelfs mislukking 
 
 
Culinaire gespreksgroep
Deze mannenkookgroep komt maandelijks bij elkaar. Na een gezamenlijke maaltijd, die door twee van de deelnemers bij toerbeurt wordt bereid, volgt een discussie over een onderwerp op het raakvlak van religie en maatschappij. Wilt u kennismaken met deze groep of vaste deelnemer worden, meldt u dan bij Chris Luursema of de kok van de maand, zoals deze maandelijks in 'Uit het Foreestenhuis' staat vermeld.
Data: woensdagavonden 20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei 2016.
Aanvang: 18.30 uur – Einde 22.00 uur   
Contactpersoon: Chris Luursema, tel. 0229 239 202
 
Tevens verzorgt de culinaire gespreksgroep op de vijfde zondag van januari een maaltijd voor de hele gemeente.
Zondag 31 januari, ontvangst vanaf 17.00 uur, maaltijd en gesprek over het jaarthema, ‘gidsen en goeroes’.
 
 
Bijbels Hebreeuws (gevorderden)
Een reeds bestaande leesgroep Bijbels Hebreeuws (geleid door ds. Bert Dicou) heeft plaats voor enkele nieuwe deelnemers. Lokatie: bij hem thuis (Purmerend!). Deelnemers beschikken over basiskennis van de Hebreeuwse grammatica, inclusief de stamformaties, en zijn in staat thuis het te lezen hoofdstuk voor te vertalen. Op de middag zelf lezen we met elkaar het hoofdstuk in kwestie en bespreken vertaalmoeilijkheden en interpretatievragen.
Begeleiding/opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509,
Data:    maandagmiddagen, 14 uur, maandelijks, data in overleg
Kosten: € 40 (sept. t/m mei)
Locatie: Veenweidestraat 2 A, Purmerend
 
Meditatiegroep - De kracht van de stilte
Zwijgen en stil zijn is in de huidige hectische tijd belangrijk en helend. Zo willen wij samenkomen in een stil uur om te mediteren, te bidden en elkaar daarin te steunen.
Data: dinsdag 19 januari 2016, daarna eens in de drie weken
Tijd: deur open 17.00 uur
Inhoud en opgave: Mieneke Jas, tel. 0229 215 210
 
Zusterkring
De zusterkring bestaat momenteel uit een tiental leden, die ééns per maand 's middags bij elkaar komen in het Mosterdzaadje. De doelstelling van de kringleden is elkaar te ontmoeten, te leren kennen en van elkaar te leren.
Dat doen we door met elkaar te praten over wat ons bezig heeft gehouden de maand ervoor. Ook wordt per keer door één van de groepsleden een onderwerp voorbereid, waarover we met elkaar van gedachten wisselen. Dat kan een boekbespreking zijn, een excursie of een reisverslag, een studiedag van de LFDZ (Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen), een gedicht of een (kranten-artikel. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
           
Data: dinsdagmiddag 19 januari, 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei
Aanvang: 14.00 uur
Contactpersoon: Elfriede Aartsen, tel. 0229 216 050
 
 
Open kring
Een vaste activiteit van onze gemeente is de zogenaamde 'Open Kring'. Iedere avond staat op zichzelf en kan bezocht worden door wie maar wil. Vaste liefhebbers staan op een maillijst en krijgen de onderwerpen toegestuurd. Anderen kunnen in het gemeenteblad lezen welk onderwerp er op de rol staat.
Het betreft telkens wisselende religieuze en/of maatschappelijke onderwerpen. Ook wordt er soms een film of documentaire gekeken. Niet zelden dragen deelnemers zelf de onderwerpen aan die zij graag zouden bespreken en verzorgen zij zelf een inleiding bij dat onderwerp.
 
Data: woensdag 3 februari, dinsdag 15 maart, maandag 18 april 2016
Begeleiding: ds. Bert Dicou
Aanvang: 20.00 uur
 
Internetgroep ‘ Een uurtje voor God’
Heeft als uitgangspunt dat het ook voor mensen die altijd maar druk zijn mogelijk moet zijn per week 1 uurtje (50 minuten) voor God te reserveren. De input is ieder 2 weken een bezinnende tekst (Bijbelfragment, mystieke tekst, iets uit een andere godsdienst). De tekst wordt gepubliceerd op het web: www.uurtjevoorgod.nl.

Begeleiding: ds. Bert Dicou (predikant Hoorn) en Japke van Malde (Remonstrants jongerenpastor)
Opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509 –
 
 

Gesprekskring TWINTIG | VEERTIG
Deze open eet- en gespreksgroep wordt bevolkt door twintigers, dertigers en een enkele veertiger. Het is een gemengd gezelschap van mensen die deels wel, deels niet betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente. Wij eten en komen bij elkaar rond een religieus thema en laten onszelf verrassen door creatieve invallen en visies op het christelijk geloof.
Niet iedereen kan altijd. We werken met een maillijst. Iedere bijeenkomst wordt per mail aangekondigd; wie verhinderd is, meldt zich af.
 
Data: donderdagavonden; data in overleg
Tijd: vanaf 18.30 uur
Begeleiding: ds. Bert Dicou en ds. Rudolf Kooiman
Contactpersoon/opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509,  e-mail:
 
Oecumene
Engel van Hoorn
Iedere 3e zondag van de maand. Programma van 14.00 uur tot 16.00 uur, waarna er gelegenheid is om elkaar bij een hapje en drankje te ontmoeten en na te praten. Elke activiteit heeft een thema. Rond dat thema brengt De Engel van Hoorn mensen, uitingen en ideeën bij elkaar. Vaak uitgesproken, altijd bijzonder, maar ook gewoon boeiend. Altijd een mix van cultuur, mening en emotie.
Adres: Noorderkerk (ingang Veemarkt – Armenkerk).

Meer informatie en programma: www.engelvanhoorn.nl
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.