Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016

Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016


Dank u wel voor uw bijdrage in 2015! Giftenrapportages
Afgelopen weken zijn de giftenrapportages weer verstuurd naar de bekende adressen van uw gemeente (degenen die u heeft doorgegeven als contactpersoon van diaconaat buitenland, diaconaat in Nederland, zendingswerk en kerkenraad).
   U ziet op de giftenrapportage zowel de giften die zijn ontvangen via de rekeningen van de gemeente (bv. diaconie, Zendings- ZWO-commissie en/of college van kerkrentmeesters) als de giften van particulieren die rechtstreeks overmaken aan het landelijke rekening nummer.
   Hartelijk dank voor al uw steun! Met uw gift konden we samen heel veel doen, bijvoorbeeld:
- Syrische vluchtelingen onderdak, medische zorg , noodhulppakketten en onderwijs geven,
- Kinderbijbels verspreiden en predikanten opleiden in China,
- Arme boerinnen en boeren in Bolivia een beter bestaan geven door een hogere landbouwproductie,
- Pleegkinderen in Nederland opvangen in de gezinshuizen van de Rudolphstichting.
(Lees meer over deze projecten op www.kerkinactie.nl/projecten)
Hebt vragen of opmerkingen over deze rapportage, dan hoor ik die heel graag van u!
- Wilt u een nieuw contactadres doorgeven, of een bestaand adres wijzigen, wilt u dat dan aangeven op het formulier dat bij de giftenrapportage zat, en dit opsturen naar:
Kerk in Actie, Inkomstenregistratie, Antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht.
- Hebt u vragen over een boeking, stuur dan een mailtje aan:
Dreigende hongersnood tegengaan in Ethiopië
Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Een uitzonderlijk sterke El Niño zorgt ervoor dat de droogte in Ethiopië en omringende landen dit jaar extremer is dan gebruikelijk. De regenperiodes waren korter, waardoor waterbronnen leeg zijn. Oogsten mislukken en veel vee is gestorven. Veel mensen hebben dringend hulp nodig. De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe schrijnend de situatie is.
   Veel kinderen zijn ondervoed. Het is tijd om in actie te komen voordat er nog veel meer slachtoffers vallen. De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend geworden en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Uw steun is hard nodig.  Via Kerk in Actie kunt u ook meehelpen
Nodig voor dit werk: € 850.000. NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Ethiopië.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie

Werelddag 16 april in Ermelo
U bent van harte uitgenodigd om samen met gemeenteleden naar de Kerk in Actie Werelddag te komen. Op zaterdag 16 april kunt u christenen en partnerorganisaties van over de hele wereld ontmoeten en u laten inspireren door hun verhalen. Fiets mee voor Kameroen of  kom meer te weten over diaconaat op Sumatra. We zingen samen en u kunt deelnemen aan allerlei workshops, zoals over de opvang van Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten, over kinderarbeid in India of over bijbellezen met andere ogen.  
   Vorig jaar was de Werelddag een mooie, inspirerende dag. Een van de bezoekers omschreef de dag zo: “We hebben sterke verbondenheid gevoeld vandaag. Delen met elkaar geeft kracht. We zijn geïnspireerd. Vertrouwen winnen en verhalen uitwisselen, dat is belangrijk!”
Wilt u samen met gemeenteleden ook zo’n werelddag beleven? Kijk dan voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/werelddag. Hopelijk tot ziens op 16 april!
Datum: zaterdag 16 april 2016, 10.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Entree: gratis incl. lunch (vrijwillige bijdrage voor de onkosten)
Locatie: Zalencentrum, Ermelo
Aanmelden: tot uiterlijk 9 april, via www.kerkinactie.nl/werelddag of tel. (030) 880 1852
Bezoek uit India
Van 13 tot en met 18 april komen twee afgevaardigden van de partnerorganisaties Cards en Save uit India naar Nederland. Namens Cards komt Dhr. K. Yesurathnam en namens Save Mevr. Mary Viyakula.
Zij zullen op 16 april aanwezig zijn op de werelddag van Kerk in Actie. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/werelddag. Uiteraard komen zij ook graag in uw gemeente op bezoek.
Wilt u hen uitnodigen? Neem dan contact op met Henja Visser via Dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden.
Ga mee op reis naar Ghana
In november 2016 organiseert Kerk in Actie samen met onze partner in Ghana een reis naar Noord Ghana. Er zal een bezoek gebracht worden aan het Karité project wat centraal staat in de 40 dagentijdcampagne. Een reis waarin u de mogelijkheid krijgt om niet alleen het project met eigen ogen te zien maar vooral ook de lokale bevolking zelf te ontmoeten en een stukje van elkaars leven te delen. Naast het bezoek aan verschillende locaties van het project zullen er ook culturele activiteiten plaatsvinden. Deze reis is voor iedereen die een onvergetelijke ervaring op wil doen, het werk van Kerk in Actie een warm hart toedraagt en daarmee samen met ons gelooft in delen.
Voor wie: Volwassenen (vanaf 50 jaar)
Reisdatum: maandag 21 november t/m zaterdag 3 december 2016
Vanuit Amsterdam (Schiphol) naar Accra (Ghana)
Kosten: € 1700,- (incl.voorbereiding, reis, overnachtingen, maaltijden, excursies)
Groepsgrootte: maximaal 16 mensen
Uiterste aanmelddatum: juni 2016
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/reizen/bekijk-50+-reis-naar-ghana
 
Succes en zegen gewenst in uw diaconale en zendingswerk!
Met een hartelijke groet,
Karel Jungheim –gemeenteadviseur Kerk in Actie - , tel. 06 – 15 17 93 61.
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.