Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 21 jan 2016 KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 21 jan 2016


Kerk-2025 Back to basics, eerste deel uit Waar een Woord is, is een weg. Interactieve sessie olv synodelid mevr ds Smits.
Geloofsgenoten onderweg. Er spelen 3 zaken, -missie/evangelie, -back to basics/kerkelijke gemeenschap, -goed leven/ook voor de samenleving/wereld. Belijdenis gedaan en dan? Context, traditie, etc. Belief (houvast-troost), belong, behave. Misschien faith beter dan belief. -Evangelie, -gemeenschap, -een woord voor de wereld. Digitale revolutie, globalisering, individualisering, netwerksamenleving, seculiere cultuur.  Reacties: Woord is een lamp voor onze voet, wegwijzer. Wij prediken niet. Het/ons geloof is niet naïef, maar wel door God geschonken. Wie heeft ons geroepen en waartoe zijn wij geroepen? René de Reuver Den Haag, gemeenschap van zondaren. De actualiteit stelt ons voor uitdagingen. Individuele keuzes, godsdienstoefening, gemeenschap der heiligen. Wandelen met God en elkaar. Netwerksamenleving. Publieke werken (film/boek) Victoriahotel tegenover Centraal station A’dam. Agenda voor de kerk. Belijdenisgroep gestart. Geloofsgemeenschap, huisgemeente, pioniersplekken, diaconale presentatie. Oecumene. Het voorstel is een aparte vergadering te beleggen, buiten de CV om. Het BM komt met een reactie.
 
Financiën, de begroting 2016 is akkoord.
 
Mevr A Pronk stelt zich beschikbaar als visitator
 
De criteria voor bestemmingsreserve CRO zijn veranderd/verruimd met vitalisering gemeenteleven, let daar op! Zie website
 
Er is een vacature voor in het BM voor een predikant en een ouderling-kerkrentmeester (mag een ambtsdrager zijn met bijzondere opdracht).
 
 
Bezinningsonderwerpen: in mei zal kerk 2025 op de agenda staan en in september het Jeugdwerk.
 
De volgende CV is op donderdag 22 september 2016
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.