Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Foreestenhuisavonden seizoen 2016 -2017 Foreestenhuisavonden seizoen 2016 -2017

Woensdag 26 oktober 20.00 uur
Foreestenhuisavond – Inclusief de dieren
Gastspreker op deze Foreestenhuisavond is mevr. Karen Soeters (Piep Vandaag). Deze organisatie stelt dat wij ook oog moeten hebben voor de dieren waarmee wij leven! Niet alleen de huisdieren, maar ook dieren die wij eten of gebruiken voor de productie van melk, eieren, bont enz.? Hebben dieren ook rechten?Onder leiding van dierenactiviste Karen Soeters, vragen wij ons af voor welke morele dilemma’s ons dit alles plaatst.
Datum: woensdag 26 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
 
Woensdag 30 november 20.00 uur
 
Foreestenhuisavond – Liberaal Christendom ‘ over gastvrijheid’
De DoRe gemeente, organiseert een avond naar aanleiding van het van het veelbesproken en ontvangen boek Liberaal Christendom. Ervaren, doen, denken, dat begin 2016 verscheen. Met het oog op het jaarthema in Hoorn: ‘met open ogen’, zal deze avond het hoofdstuk; gastvrijheid, uit het boek, als uitgangspunt nemen. Hoe kunnen wij vanuit christelijk perspectief reageren op grote maatschappelijke kwesties als vluchtelingenproblematiek.
Predikant te Schaarsbergen Wilma Hartogsveld en Henri Frølich, predikant voor de VVP en de Purmerkerkgemeente, vertellen over dit boek (beide zijn medeauteurs).
Datum: woensdag 30 november
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis  Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
Woensdag 25 januari 20.00 uur
 
Foreestenhuisavond - Leegte achter de dingen
In het jaarthema Met Open Ogen past ook nadenken over de keuzes die je maakte. Brengen deze waar je op hoopte? Mist er iets? Zijn er nieuwe uitdagingen waar je meer van wilt weten?
Claartje Kruijff, vertelt over haar zoektocht naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding om te leven. Na jarenlang als consultant in de Londense City werkzaam te zijn geweest, realiseerde Claartje zich dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken en theoloog te worden. Zij is nu, predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam.
Datum: woensdag 25 januari
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis  Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
Woensdag 22 februari 20.00 uur

Foreestenhuisavond – Kanttekeningen bij de ‘inclusieve samenleving’
Anne Ceulemans is door een ziekte visueel gehandicapt. Voor haar is deze handicap behalve een beperking ook een uitdaging. Zij zoekt de grenzen op, om vast te stellen waar deze handicap wel en niet mogelijkheden om mee te draaien in de samenleving beperkt. Zij heeft een succesvol project ontwikkeld voor het Rode Kruis: EHBO op maat voor visueel gehandicapten. Voor haar vele vrijwilligerswerk op dit terrein ontving zij dit voorjaar een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau). 
Datum: woensdag 22 februari
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis  Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
Woensdag 22 maart 20.00 uur
 
Foreestenhuisavond - De Kruisweg: geschiedenis, kunst, beleving
De nabootsing en het intens beleven door het meelopen met de kruisweg, heeft inmiddels al oude papieren. Vanaf de middeleeuwen gingen gelovigen als een godsdienstige oefening biddend de kruisweg lopen. We kennen allemaal wel de kerken met oude en nieuwe kruiswegbeelden of schilderijen. Ze spreken tot de verbeelding, die veertien beelden van het lijden van Christus en dat was ook precies de bedoeling. Het bracht en brengt de mensen nog altijd dicht bij Jezus en het intense lijden.
In een open lezing gaat cultuurhistoricus Ede Hoogbruin  in op de historische achtergrond, de ontwikkelingen en de beelden door de eeuwen heen. Deze lezing is open voor een ieder die zowel  in de historie en beleving van de kruisweg is geïnteresseerd.  
Datum: woensdag 22 maart
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
Filmavonden
 
Maandag 19 september 20.00 uur
 
Filmavond – Inside Out
Deze prachtige Pixar animatiefilm, neemt ons mee in het brein van het 11 jarige meisje, Riley. Zij verhuist met haar familie van een klein dorp naar de grote stad San Francisco. Riley laat zich, net als iedereen, leiden door haar emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de  commandoruimte in Riley’s hoofd, waar ze haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen.
Datum: maandag 19 september
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis  Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
Maandag 7 november 20.00 uur
 
Filmavond – Yo Tambien
Daniel is de eerste Europese man met het Down syndroom die is afgestudeerd aan de universiteit. Als hij een baan bij de Social Service krijgt, ontmoet hij de vrijdenkende Laura. Al vrij snel ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen de twee, wat stuit op afkeurende blikken van collega’s en vrienden. Onder de druk van regels door duikend en wars van alle commentaar weten zij een vriendschap en liefde te beleven die uniek is. Maar is de band tussen hen sterk genoeg als Daniel verliefd wordt op Laura?
Datum: maandag 7 november
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis  Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
Maandag 30 januari 20.00 uur
 
Filmavond – Le tout nouveau testament
Een zeer opmerkelijke film over een hedendaagse God – en zijn dochter. God, een akelig mannetje mat nare gewoontes, woont in Brussel met zijn vrouw en zijn 10 jarige dochter Ea. Via zijn computer regelt of eerder ontregelt hij alles op aarde. Op een dag komt Ea in opstand tegen haar vader. Ze hackt zijn computer en verspreidt sterfdata van iedereen op aarde. Een actie die grote gevolgen heeft voor de mensheid.
Datum: maandag 30 januari
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis  Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
Maandag 13 maart 20.00 uur
 
Filmavond - Parked
Fred Daly, woont rustig maar eenzaam als dakloze in zijn auto. Ineens komt er een knalgele auto naast hem staan op de parkeerplaats. Het is het thuis van Cathal, een optimistische 21-jarige drugsverslaafde. Aanvankelijk ergert Fred zich aan de indringer, maar al snel slaat de positieve instelling van Cathal op hem over. Hij regelt wat spullen om zijn auto wat huiselijker te maken en laat zich, ondanks zijn schaamte voor zijn kleine behuizing, zelfs verleiden tot een ontmoeting met muzieklerares Juliana. Terwijl Fred steeds meer de zon ziet schijnen, beginnen Cathals problemen uit de hand te lopen.
Datum: maandag13 maart
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur – koffie en thee gratis
Locatie: Foreestenhuis  Grote Oost 43 – Hoorn
(vrijwillige bijdrage)
 
 
Cursussen en Kringen
 
Culinaire gespreksgroep
Deze mannen-kookgroep komt maandelijks bij elkaar. Na een gezamenlijke maaltijd, die door twee van de deelnemers bij toerbeurt wordt bereid, volgt een discussie over een onderwerp op het raakvlak van religie en maatschappij. Wilt u kennismaken met deze groep of vaste deelnemer worden, meldt u dan bij Chris Luursema of de kok van de maand, zoals deze maandelijks in 'Uit het Foreestenhuis' staat vermeld.
Data: woensdagavonden 21 sep 19 okt 16 nov 21 dec 18 jan 15 feb 15 mrt,
19 apr, 17 mei, 21 juni.
Aanvang: 18.30 uur – Einde 22.00 uur
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Contactpersoon: Chris Luursema, tel. 0229 239 202
 
Internetgroep ‘ Een uurtje voor God’
Heeft als uitgangspunt dat het ook voor mensen die altijd maar druk zijn mogelijk moet zijn per week 1 uurtje (50 minuten) voor God te reserveren. De input is ieder 2 weken een bezinnende tekst (Bijbelfragment, mystieke tekst, iets uit een andere godsdienst). De tekst wordt gepubliceerd op het web: www.uurtjevoorgod.nl.
Begeleiding: Bert Dicou (predikant Hoorn) en Japke van Malde (Remonstrants jongerenpastor)
Opgave: ds. Bert Dicou,
 
 
Bijbels Hebreeuws (gevorderden)
Een reeds bestaande leesgroep Bijbels Hebreeuws (geleid door ds. Bert Dicou) heeft plaats voor enkele nieuwe deelnemers. Lokatie: bij hem thuis (Purmerend!). Deelnemers beschikken over basiskennis van de Hebreeuwse grammatica, inclusief de stamformaties, en zijn in staat thuis het te lezen hoofdstuk voor te vertalen. Op de middag zelf lezen we met elkaar het hoofdstuk in kwestie en bespreken vertaalmoeilijkheden en interpretatievragen.
Begeleiding/opgave: ds. Bert Dicou,tel. 0299 437 509,
Data: maandagmiddagen, 14 uur, maandelijks, data in overleg
Kosten:  € 40 (sept. t/m mei)
Locatie: Veenweidestraat 2 A, Purmerend
 
Meditatiegroep - De kracht van de stilte
Zwijgen en stil zijn is in de huidige hectische tijd belangrijk en helend. Zo willen wij samenkomen in een stil uur om te mediteren, te bidden en elkaar daarin te steunen.
Data: dinsdag 6 september 2016, daarna eens in de drie weken
Tijd: deur open 16.30 uur
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Inhoud en opgave: Mieneke Jas, tel. 0229 215 210
 

Zusterkring
De zusterkring bestaat momenteel uit een tiental leden, die ééns per maand 's middags bij elkaar komen in het Mosterdzaadje. De doelstelling van de kringleden is elkaar te ontmoeten, te leren kennen en van elkaar te leren.
Dat doen we door met elkaar te praten over wat ons bezig heeft gehouden de maand ervoor. Ook wordt per keer door één van de groepsleden een onderwerp voorbereid, waarover we met elkaar van gedachten wisselen. Dat kan een boekbespreking zijn, een excursie of een reisverslag, een studiedag van de LFDZ (Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen), een gedicht of een (kranten-) artikel. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
               
Data: dinsdagmiddag 13 sep18 okt 15 nov 17 jan 21 feb 21 mrt 18 apr 16 mei.
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Contactpersoon: Elfriede Aartsen, tel. 0229 216 050
 
 
Open kring
Een vaste activiteit van onze gemeente is de zogenaamde 'Open Kring'. Iedere avond staat op zichzelf en kan bezocht worden door wie maar wil. Vaste liefhebbers staan op een maillijst en krijgen de onderwerpen toegestuurd. Anderen kunnen in het gemeenteblad lezen welk onderwerp er op de rol staat.
Het betreft telkens wisselende religieuze en/of maatschappelijke onderwerpen. Ook wordt er soms een film of documentaire gekeken.
Data: wisselende dagen, 10 okt 23 nov 16 jan 28 feb 24 apr.
Begeleiding: ds. Bert Dicou
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
 
 
Gesprekskring - TWINTIG | VEERTIG
Deze open eet- en gespreksgroep wordt bevolkt door twintigers, dertigers en een enkele veertiger. Het is een gemengd gezelschap van mensen die deels wel, deels niet betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente. Wij eten en komen bij elkaar rond een religieus thema en laten onszelf verrassen door creatieve invallen en visies op het christelijk geloof.
Data: donderdagavonden; data in overleg
Tijd: vanaf 18.30 uur
Begeleiding: ds. Bert Dicou en ds. Rudolf Kooiman
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Contactpersoon/opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509,  e-mail:
 
 
Vrijheid
De afgelopen jaren steekt steeds weer de discussies op over de menselijke vrijheid. Vooral vanuit de hersenwetenschap worden daar vragen bij gesteld en met name vanuit de filosofie wordt daar weer op gereageerd. Dit roept veel vragen op die niet eenduidig te beantwoorden zijn. Genoeg om te overdenken.
Data: donderdagmiddag 29 sept 20 okt 10 nov.
Tijd: 14.30 uur
Begeleiding: Frans Frijns
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Opgave bij: Frans Frijns, tel. 0229 231 795,
N.B. deze cursus sluit aan bij het remonstrantse jaarthema ‘Pleidooi voor vrijheid’.
 
 
 
Lezing: Planten uit de Bijbel
Tijdens deze lezing neemt Gerard van Buiten, hortulanus van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht u mee op ontdekkingstocht door de Bijbelse plantenwereld.
Datum: woensdag 5 oktober
Tijd: 14.30 uur
Begeleiding: Gerard van Buiten
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Zie voor meer informatie over de Botanische Tuinen: www.uu.nl/botanischetuinen
 
 
‘Queer lezen in de kroeg, de bijbel in breder perspectief’.
We zullen samen teksten lezen en gaan kijken wat het betekend om die teksten vanuit verschillende perspectieven te lezen. Groepen die veelal in de marge van de samenleving worden geplaatst komen zo meer in het centrum van de samenleving te staan. Dat is geheel in de lijn van het queer denken, want queer ziet zichzelf niet aan de rand van de samenleving. Queer plaatst  zichzelf nieuwsgierig en speels in het centrum van de cultuur en maatschappij in de breedste zin van het woord. De cursus is in losse delen te volgen en staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in wat het betekend om teksten vanuit een meer divers en kleurrijk perspectief te lezen en te bevragen,  en die wil ervaren hoe verrijkend het kan zijn het normatieve te overstijgen.
Data: dinsdag 11 okt (coming out dag) 8 nov 31 jan 7 mrt 9 mei.
Tijd: 20.00 uur
Begeleiding: ds. Bert Dicou en Eduardo Hoogbruin
Locatie: wordt later bekend gemaakt ( cafe)
 
 
 
Samen werken aan, vieren en bidden rondom de kruisweg -  Een lezing en cursus van drie samenhangende bijeenkomsten in de veertigdagentijd
 
De Kruisweg - Drie bijeenkomsten in de veertigdagentijd.
Voor wie meer verdieping wil en de veertigdagentijd intens wil beleven is er de mogelijkheid tijdens drie bijeenkomsten te  kijken  naar diverse kruiswegstaties, waarna wij zelf aan de slag gaan wij op creatieve wijze (tarot en schilderen van een statie).
1e bijeenkomst: vanuit de tarot kijken naar de kruisweg
2e bijeenkomst: kruisweg schilderen en teksten maken
3e bijeenkomst: viering rondom de ontstane beelden
Data: vrijdagen 31 maart 7 en 14 april.
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Begeleiding: Berthe van Soest (theologe), Ede Hoogbruin
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Aantal deelnemers aan de cursus is:  Min. 8 - Max.12
 
 
Drie interactieve bijeenkomsten met Bert Dicou en Henri Frölich – thema: Mijn God
“Mijn God laat zich niet kennen” – over het ervaren van/spreken over God. Wat kunnen we van God weten, en hoe weten we dat? Geloofsbronnen van Bijbel tot mystiek
“Mijn God begon met de oerknal” – hoe zit dat, heeft de wetenschap het geloof overbodig gemaakt? of kun je ‘denkend gelovige’ zijn?
“Mijn God kan tegen een grapje” – wat is ons heilig? hoever reikt onze tolerantie? wat vinden we nog grappig en wat niet meer? Van Charlie Hebdo tot Herman Finkers
Begeleiding: ds. Bert Dicou en ds. Henri Frölich (in samenwerking tussen DoRe Hoorn en de VVP Noord-Holland)
Opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509,  e-mail:
Woensdagen 8 februari 8 maart 5 april
Aanvang: 14.30 uur – 16.00 uur
 

Overige bijeenkomsten
 
Dinsdag 27 september 20.00 uur
Fada theater
Acht Syrische vluchtelingen spelen hun leven. Bommen op hun huizen, familie gedood. Een maandenlange tocht tot ze in Nederland belanden. In een AZC. Éen man kan dit lange wachten niet meer aan, hij steekt zich in brand en sterft. Zijn makkers besluiten dan hun leven op het toneel te brengen. Aangrijpend, hartverscheurend toneel. De Arabische woorden worden als boventitel in het Nederlands vertoond. Je leeft en lijdt mee met deze mensen.
Ook in Hoorn wonen en komen vluchtelingen. Daarom heeft het Komite Hoorn Helpt Vluchtelingen deze voorstelling naar Hoorn gehaald. Na de voorstelling kan je de spelers vragen over hun leven toen en nu.
Kaarten bestellen in Schouwburg het Park (i.s.m.Komite Hoorn Helpt Vluchtelingen)
 
 
Zondag 9 oktober 14.30 uur (voorafgegaan door lunch)
Roze Viering,
Dit jaar wordt er op 9 oktober om 14.30 voor de zevende keer de oecumenische roze viering gehouden. Het thema is dit keer ‘vrijheid’. Zoals jullie van ons gewend zijn is er in deze veelkleurige viering ruimte voor creativiteit en muziek. Voorgangers zijn Bert Dicou en Marina Slot.
Datum: zondag 9 oktober
Tijd: 14.30 uur
Begeleiding: ds. Bert Dicou en Marina Slot
Locatie: Foreestenhuis Grote Oost 43 - Hoorn
Medewerking is er van de muziekgroep ‘Muziek Mozaïek’uit de Goorn.
 
 
Kerkdiensten: iedere 1e, 3e, en 5e zondag van de maand. Aanvang 10 uur
 
De kerkdiensten van de gemeente in het Foreestenhuis, de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, worden gehouden op de eerste en de derde zondagen van de maand, om 10.00 uur. Ze staan onder leiding van de eigen predikant, ds. Bert Dicou, of van een gastpredikant. Iedere vijfde zondag in de maand wordt de dienst verzorgd door een van de groepen in de gemeente.
 

In het kort
 
EERSTE HELFT VAN HET JAAR
 
Roze Viering, 9 okt, middag, voorafgegaan door lunch
Open kring 10 okt 23 nov 20 u
Cursus Frans F. 29 sep 20 okt 10 nov 14.30
Foreestenhuisavonden 14 sep 26 okt 30 nov
Lezing Tuinploeg wo. 5 okt. middag
Filmavonden 19 sep 7 nov
Meditatie eens in de 3 weken v.a. 6 sep, 17 u
Zusterkring 13 sep 18 okt 15 nov 14 u
Culi heren 21 sep 19 okt 16 nov 21 dec
 
(En dan nog, niet in het F'huis :)
 in de kroeg: Queer bijbellezen 11 okt 8 nov
 
TWEEDE HELFT VAN HET JAAR
 
Cursus Bert en Henri woensdagen 8 feb 8 mrt 5 apr 14.30u
Open kring 16 jan 28 feb 24 apr 20 u
Foreestenhuisavonden 25 jan 22 feb 22 mrt
Filmavonden 30 jan 13 mrt
Kruisweg Eduardo vrijdagmiddagen 31 mrt 7 apr 14 apr 14u
Wandeling Stolpersteine DATUM VOLGT
Meditatie eens in de 3 weken v.a. 6 sep, 17 u
Zusterkring 17 jan 21 feb 21 mrt 18 apr 16 mei 14 u
Culi heren 18 jan 15 feb 15 mrt 19 apr 17 mei 21 juni

(En dan nog, niet in het F'huis :)
 in de kroeg: Queer bijbellezen 31 jan 7 mrt 9mei
 
 
 

 
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.