Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Website Classis Hoorn-Enkhuizen Website Classis Hoorn-Enkhuizen

Belangrijk: Deze website blijft  voorlopig nog wel bestaan, maar zal niet meer aangevuld worden.

 
anbi_classis_hoornenkhuizen anbi_classis_hoornenkhuizen

klik hier voor de verkorte jaarrekening.

Klik hier voor de Baten en Lasten Classicale Vergadering.

Voorstel Begroting 2015  van de Classis Hoorn-Enkhuizen

 
KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN

KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 20 april 2017
 

 
Impressie synodevergadering 16 en 17 november 2017 Impressie synodevergadering 16 en 17 november 2017

Impressie synodevergadering 16 en 17 november 2017

 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Het gebeurde op een conferentie in Ede. Twee bidders baden voor een vrouw die al jaren in een rolstoel zat. Na het gebed kon ze tot haar stomme verbazing opstaan en twee meter lopen. Dat had ze al jaren niet gekund. Als christen weet je dat die dingen kunnen gebeuren. Vlak na Pinksteren genazen Petrus en Johannes al een man verlamd was sinds zijn geboorte. Heel Jeruzalem was onder de indruk van deze genezing, want deze man was al boven de 40. Als iemand al 40 jaar verlamd is, dan reken je niet meer op genezing. Ook vandaag de dag bidden velen voor genezing. Zieken in de gemeente krijgen vaak kaartjes waarop staat: “Ik bid voor je.” En we hopen oprecht dat God de zieken geneest. Je zou zeggen dat de vreugde groot was toen de mevrouw op de conferentie opstond uit haar rolstoel en ging lopen. Toch merkte ik om mij heen dat niet iedereen het makkelijk vond om te geloven dat hier een wonder had plaatsgevonden. Sommigen vroegen zich af of deze genezing wel blijvend zou zijn. Anderen vonden het moeilijk dat de Heilige Geest de een wel zou genezen en de ander niet. Aan de ene kant lezen we dus in de Bijbel dat Jezus de zieken geneest. Hij gaat nog een stapje verder en vraagt zijn leerlingen om zieken te genezen. Zou die opdracht niet geldig zijn voor vandaag? Aan de andere kant zien we om ons heen dat niet iedere zieke op gebed genezen wordt. Iedereen gaat dood en bijna iedereen krijgt met ziekte te maken. En hoe vaak horen we niet dat jonge mensen in de bloei van hun leven ziek worden en dood gaan, terwijl ze goede mensen zijn en een gezin moeten achterlaten? Dat lijkt onrechtvaardig. De Bijbel leert dat Jezus mensen genas als tekenen van Gods Koninkrijk. Hij genas velen, maar niet iedereen die Hij tegenkwam. Hij had al zijn tijd kunnen besteden aan het genezen van mensen. Maar daar kwam Hij niet voor. Hij kwam om de komst van het Koninkrijk van God aan te kondigen. En Hij genas mensen om te laten merken dat Hij meende wat Hij zei. Naar mijn ervaring gaat het nu nog steeds zo. Niet iedereen wordt beter. Onze enige zekerheid in het leven is dat we moeten sterven. Maar velen worden gelukkig wel beter. Vaak met medische hulp. Maar er zijn ook heel wat verhalen van mensen die beter werden zonder dat de artsen dit kunnen verklaren. Vaak zie ik daar de hand van God in. Tijdens de conferentie zeiden verschillende artsen dat ze het mooi vinden als christenen met zieken bidden voor genezing. Want aan vele ziekten zitten geestelijke aspecten waar je met medicijnen en operaties niet bij komt. Natuurlijk komt het voor dat mensen voor wie wij bidden, niet genezen. Moeten we dan maar met bidden stoppen? Ik denk het niet. Want met een zieke bidden voor genezing is ook een kostbare uiting van liefde. Ds J. Zondag      

 
KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 30 sept 2016 KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 30 sept 2016

KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 30 sept 2016
 

 
Impressie van de synodevergadering donderdag 22 september 2017 Impressie van de synodevergadering donderdag 22 september 2017

Impressie van de synodevergadering donderdag 22 september 2017

 
Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016

Jaarverslag   2016

 
KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 24 mei 2016 KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN dd 24 mei 2016

Bezinningsonderwerp Kerk 2025 Een stap verder.
 

 
Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015


Leeshier het jaarverslag. 
(van het Breed Moderamen) van de Classicale Vergadering Hoorn-Enkhuize

 
VERZUIMPROTOCOL PREDIKANTEN VERZUIMPROTOCOL PREDIKANTEN


Verzuim protocol

 
Classicale Vergadering op 24 mei 2016 Classicale Vergadering op 24 mei 2016

Voorstel pastorale bijstand aanpalende gemeente(n)
bij dreigende kerk/gemeenteverlating


Voorstel tot instelling van een diaconaal platform

 
Profielschets leden RCBB Profielschets leden RCBB


Profielschets

 
Impressie van de Generale Synode november 2014 Impressie van de Generale Synode november 2014


Over: verkondiging, lichaam en ‘kerk en wereld’
Verslag Generale Synode november 2014

Lees hier het hele verslag.

 
Synode 19 en 20 april 2012 Synode 19 en 20 april 2012

Deze synodevergadering werd bezocht door ds. H.A. Smits en ouderling-kerkrentmeester Geke Geveke, als afgevaardigden van de classis Hoorn-Enkhuizen.
 

lees meer »
 
De toekomst van de classis De toekomst van de classis


De toekomst van de classis

 
Classis vergaderingen Classis vergaderingen

 
Op 20 september 2012 vergaderde de clasis  Lees hier het verslag Gastspreker: ds. Leon van den Broeke, deeltijd-predikant St. Pancras en universitair docent.

Op 24 januari 2013 vergaderde de classis. Lees hier het verslag.

Op 16 mei 2013 vergaderde de classis. Lees hier het verslag.

Verslag van de vergadering van de classis Hoorn/Enkhuizen op donderdag 19 september 2013 te Hoorn. Lees hier het verslag.

 Op 23 januari 2014  vergaderde de classis.   Lees hier het verslag.

KORT VERSLAG CLASSICALE VERGADERING HOORN/ENKHUIZEN

dd 22 mei 2014  Lees hier het verslag.

dd. 2 oktober 2014  Lees hier het verslag

d.d. 22 januari 2015.Lees hier het verslag

dd.21 mei 2015   Lees hier het verslag.

 

 
Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2014

 
Classis jaarvergaderingen Classis jaarvergaderingen

Jaarverslag (van het Breed Moderamen) van de Classicale Vergadering
Hoorn-Enkhuizen  2012

lees hier het verslag

zie hier de financiën begroting 2012


Jaarverslag 2013  lees hier het verslag

 
Impressie generale synode 26 april 2013 Impressie generale synode 26 april 2013

Generale Synode 26 april 2013: Liedboek vrijgegeven voor beproeving.

Lees hier verder het verslag.

 
CV 21 mei 2015 CV 21 mei 2015


Zeven brieven over het ambt

 
Regionaal College Visitatie Noord-Holland Regionaal College Visitatie Noord-Holland

Visitatiebezoeken 2013.  Klik hier

Jaaroverzicht visitatie 2013.  Klik hier

 
Regionaal College Visitatie Noord-Holland Regionaal College Visitatie Noord-Holland

Jaarverslag RCvdVisitatie 2011/2012

Lees hier het hele verslag.

 
JOP COACH Live tour.

JOP COACH Live tour.

Net als vorig jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk, ook dit najaar weer een JOP COACH Live tour. Tijdens JOP COACH Live kunt u als professional sparren over kansen in het jeugdwerk met andere professionals én er is een inhoudelijk programma. 

Middagprogramma 'Ubuntu’
Het middagprogramma van JOP COACH Live is bij uitstek geschikt om samen met de leden uit uw werkgemeenschap heen te gaan. De workshop tijdens de middag geeft verdieping aan de hand van het Zuid-Afrikaanse begrip ‘ubuntu’, de overtuiging dat de kern van de mens niet compleet is zonder de ander. Hoe draagt het jeugdwerk van de kerk bij aan het leven in verbinding met elkaar en met God? Deze workshop wordt geleid door een ervaringsdeskundige bijvoorbeeld René de Reuver, Sake Stoppels, Jos de Kock of Harmen van Wijnen (afhankelijk van de locatie).  
Avondprogramma voor vrijwilligers én professionals in het jeugdwerk
Tijdens het avondprogramma voor vrijwilligers én professionals kun je kiezen uit twee van de volgende workshops:
Vieren met alle leeftijden
16+ jeugdwerk
Kleine groepen
Relatiegericht jeugdwerk
Geloofsgesprek voeren
 
Data en locaties
JOP COACH Live vindt plaats op de volgende data en locaties:
·         Maandag 5 september, Ede
·         Woensdag 7 september, Gouda
·         Woensdag 14 september, Assen
·         Woensdag 15 september, Dordrecht
·         Dinsdag 20 september, Leeuwarden
·         Donderdag 22 september, Haarlem
·         Woensdag 28 september, Waalwijk
          Donderdag 29 september, Zwolle
 
Zowel deelnemers van het middag- als het avondprogramma zijn welkom tijdens het avondeten.
 

Bent u er samen met de leden uit uw werkgemeenschap bij? En Haarlem is het dichtste bij.

 
Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jop.nl/jopcoachlive voor meer informatie en een aanmeldformulier.


JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Servicedesk: +31 30 880 1438
Twitter: @JOPpkn I  Facebook: JOP I Website: www.jop.nl
 

 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.