Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Dichter bij het hart Dichter bij het hart

Dichter bij het hart – veranderingen dienstenorganisatie nr. 1

Geachte scriba, predikant of kerkelijk werker,
 
Vanaf 2017 verandert het aanspreekpunt voor dienstverlening door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Gemeenten kunnen vanaf 2 januari bellen of mailen met het team ‘Ondersteuning Gemeenten’ van de dienstenorganisatie. Het team ‘Ondersteuning Gemeenten’ is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
 
Gemeenteadviseurs in dienst van de dienstenorganisatie
Tot eind 2016 vormen de gemeente-, jeugdwerk- en LRP-adviseurs in dienst van de dienstenorganisatie het gezicht van de dienstverlening aan gemeenten. Deze gemeenteadviseurs zijn het werk aan het afbouwen, omdat vanaf 1 januari er geen regionaal werkende gemeenteadviseurs meer in dienst zijn van de dienstenorganisatie.
 
Zelfstandige gemeentebegeleiders
Vanaf 1 januari 2017 verwijst de dienstenorganisatie gemeenten naar - of de gemeente kan zelf op zoek gaan naar - zelfstandige gemeentebegeleiders. Vooruitlopend op deze veranderingen zijn een aantal voormalige gemeenteadviseurs van de dienstenorganisatie al voor zichzelf begonnen. Bijvoorbeeld Jack de Koster (www.jackdekoster.nl) en Jan Boer (www.kerkvitaal.nl). Ook zijn er enkele samenwerkingsverbanden van gemeentebegeleiders in voorbereiding. Op de website van de Protestantse Kerk verschijnt binnenkort een overzicht van zelfstandige gemeentebegeleiders.
 
Overgangsfase
Mocht er in uw gemeente sprake zijn van bestaande langdurige begeleiding waarbij met gemeenteadviseurs afspraken zijn gemaakt die doorlopen in 2017, dan wordt gezocht naar een natuurlijk moment om dit traject te stoppen. Mocht er vanaf dat moment nog begeleiding nodig zijn, dan wordt verwezen naar zelfstandige begeleiders (zie vorige alinea). Nieuwe opdrachten worden door de huidige gemeenteadviseurs die in dienst zijn van de dienstenorganisatie niet meer aangenomen.
 
Als de gemeenteadviseur van uw gemeente in de periode tot 1 januari 2017 niet meer bereikbaar is, kunt u bellen naar het algemene nummer van de dienstenorganisatie (030) 880 18 8 0 of e-mailen naar De medewerkers zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn.
 
Samenvattend
Met ingang van 1 januari 2017 verdwijnt de regionale gemeenteadviseur in dienst van de dienstenorganisatie. Het nieuwe team ‘Ondersteuning Gemeenten’ wordt vanaf 1 januari 2017 het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. Dit team is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Het laatste kwartaal van 2016 is een overgangsfase waarbij gemeenten nog terecht kunnen bij de huidige gemeenteadviseurs of contact kunnen opnemen met de servicedesk van de dienstenorganisatie via (030) 880 18 8 0 of
 
Mails over veranderingen dienstenorganisatie
Dit is de eerste mail in een reeks over de toekomstige veranderingen bij de dienstenorganisatie naar aanleiding van het synoderapport Kerk 2025 en het daaruit voortvloeiende beleidsplan van de dienstenorganisatie 2017- 2020 ‘Dichter bij het hart’.
 
Wilt u deze mail doorsturen naar iedereen in uw gemeente voor wie deze informatie interessant is? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Dhr. Haaije Feenstra
Directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.