Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
De afkomst van Jezus De afkomst van Jezus

Het evangelie naar Mattheüs opent met een geslachtsregister. Daarin kun je lezen hoe Jezus afstamt van Abraham. In die voorgeschiedenis loopt alles anders dan je zou verwachten. God belooft Abraham een kind. Maar Abraham en Sara kunnen hun geduld niet bewaren en schakelen Hagar in als ‘draagmoeder’. Dat wordt ruzie en Hagar moet weg. Isaï wil zijn oudste zoon Ezau het eerstgeboorterecht geven. Maar God heeft besloten dat de lijn via Jakob loopt. Jakob wil alleen trouwen met Rachel, maar eindigt met vier vrouwen in een vijfhoeksverhouding waarin niemand gelukkig is. Jakobs zoon Juda wordt in verlegenheid gebracht als de prostituee die hij bezoekt zijn eigen schoondochter blijkt te zijn. Omdat zij een kinderloze weduwe is, had hij moeten zorgen dat zij kinderen kreeg, maar dat had hij niet gedaan. De kinderen die voortkomen uit deze geheimzinnige ontmoeting, worden opgenomen in de lijn van de geslachten. Daarna gaat het een paar generaties op de gewone manier. Bijzonder is dan dat Salmon trouwt met Rachab, de voormalige hoer uit Jericho. Hun zoon Boaz sluit op zijn beurt weer een ongebruikelijk huwelijk, namelijk met Ruth uit het vijandige Moab. Een huwelijk met andere volken was in de Bijbel verboden, want daar kwamen vaak problemen van. Maar Ruth was juist een versterking van de familie! De achterkleinzoon van Boaz en Ruth is David, de jongste zoon van Isaï. David wordt tegen alle verwachtingen in koning van Israël. Als koning begint David een affaire met Bathseba, de vrouw van Uria. Hij gaat zover dat hij Uria laat vermoorden om met Bathseba te kunnen trouwen. Hij krijgt daarna op zijn kop van de profeet Nathan. Maar de zoon die David en Bathseba samen krijgen, komt wel op de troon van Israël en wordt een van de meest wijze koningen die Israël ooit gehad heeft. Vele generaties later wordt Mattan de vader van Jakob, die de vader wordt van Jozef. Jozef wordt de man van Maria en bij haar wordt Jezus verwekt, die de Christus genoemd wordt. Wat wordt duidelijk uit deze geschiedenis? Jezus kwam uit een hele gewone familie. En in iedere familie gebeurt wel eens wat, zeker in een periode van zo’n 1700 jaar. Een schaamtecultuur kent de Bijbel niet. Schandalen worden in de Bijbel niet breed uitgemeten, maar ze worden ook niet in de doofpot gestopt. De Bijbel kent geen schaamtecultuur, maar een cultuur van vergeving en verkiezing. Van alle inwoners van Jericho wordt nota bene een hoer gespaard, en zij wordt opgenomen in de lijn die doorgaat naar Jezus. Terwijl vreemde capriolen in iedere generatie voorkomen, laat de Here God zijn mensen niet los. Hij laat zich soms op onverwachte momenten en manieren gelden. En uiteindelijk komt alles toch nog op zijn pootjes terecht. Ik geloof dat de Here God nog steeds op dezelfde manier werkt. Doordat God ons leert vergeven, kunnen vijanden tot vrienden worden en mensen die een scheve schaats hebben gereden, een tweede kans krijgen. Die Bijbelse cultuur van vergeving, hebben we die in deze tijd niet ook keihard nodig? Vanuit de pastorie wensen mijn vrouw Karen en ik u plezierige feestdagen toe en een gezegend 2017.  
Ds J. Zondag

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.