Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Website Classis Hoorn-Enkhuizen Website Classis Hoorn-Enkhuizen

Belangrijk: Deze website blijft  voorlopig nog wel bestaan, maar zal niet meer aangevuld worden.

 
Verlangen naar God groeit Verlangen naar God groeit

Peter Verhoef is protestantse 'bisschop' van Noord Holland

 
Laatste Classicale Vergadering Uitnodiging Laatste Classicale Vergadering Uitnodiging

Laatste CLASSICALE VERGADERING
van de Classis Hoorn-Enkhuizen


VERSLAG CLASSICALE VERGADERING     CLASSIS HOORN/ENKHUIZEN
d.d. 20 februari 2018                  19.30 uur             Gereformeerde kerk te Andijk.


Agenda

Ingekomen post/mail CV 12 april 2018

Rekeningen 2017

Balans per 31 december 2017

Impressie synodevergadering 9 maart 2018
 

 
Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG)

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
(van eind augustus 2018 – eind april 2019)
 
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus  op de huidige theologische inzichten gehad?
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!
De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten     € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris:  Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: var part1 = "pieter.licht";var part2 = "gmail.com";document.write(part1 + '@' + part2);"> of via de website:   www.tvg-amsterdam.nl
 
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

Poster 

Informatieboekje

Powerpoint 
 

 
Laatste CLASSICALE VERGADERING van de Classis Hoorn-Enkhuizen 12 APRIL 2018 Laatste CLASSICALE VERGADERING van de Classis Hoorn-Enkhuizen 12 APRIL 2018

UITNODIGING

 
Saskia van Meggelen voorzitter Protestantse kerk in nederland Saskia van Meggelen voorzitter Protestantse kerk in nederland

Ik vind het belangrijk als paasmens te leven.

 
KSGV-studiebijeenkomst KSGV-studiebijeenkomst

KSGV-studiebijeenkomst - Weerloos - weerbaar. Culturele en morele aspecten van verlies - vrijdag 6 april 2018

 
Classicale Vergadering Hoorn-Enkhuizen Classicale Vergadering Hoorn-Enkhuizen

Uitnodiging en agenda voor de  Classicale Vergadering   Hoorn-Enkhuizen
Dinsdag 20 februari 2018 in de  Gereformeerde kerk te Andijk
Aanvang 19.30 uur.   Inloop vanaf 19.00 uur   

2018 Kernpunten 3e tranchekerk 2015  

VERSLAG CLASSICALE VERGADERING    d.d. 28 september 2017        
 
Ingekomen post/mail CV febr 2018

Classis Hoorn-Enkhuizen         Rekeningen per 1/1/2018

Model voor een regeling van werkzaamheden van een ring van gemeenten 

 
vergaderdata CV en BM 2018 vergaderdata CV en BM 2018

BM  vrijdag                        26 januari           2018
CV  dinsdag                       20 februari         2018 considereren derde tranche Kerk 2025 en Geestelijke Verzorging
BM  vrijdag                        23 maart              2018
CV  donderdag 12 april 2018
 
Classis Cluster NH voorlichtingsbijeenkomst derde tranche Kerk 2025            11-01-2018 Taborkerk Purmerend 19.30 uur
Inleveringsdatum  consideraties derde tranche Kerk 2025                                01-03-2018
 
Het BM ism de werkgemeenschap voor predikanten en kerkelijk-werkers wil nog een eerste bijeenkomst van de RING organiseren in mei 2018.

 
Derde Voorlichting over kerkordewijzigingen Kerk 2025 Derde Voorlichting over kerkordewijzigingen Kerk 2025

Derde Voorlichting over kerkordewijzigingen Kerk 2025 

Zie hiervoor ook 

Maar ook.
 

 
Engel van Hoorn Engel van Hoorn

Telkens een nieuw avontuur

Hoe kijk jij naar de toekomst?  tot 27-05-2018

Poster hoe kijk jij naar de toekomst?  tot 27-05-2018 

 
In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

 
planning Kerk 2025 in 2017-2018 planning Kerk 2025 in 2017-2018

planning Kerk 2025 in 2017-2018

 
Boze brieven en mooie woorden Boze brieven en mooie woorden

NHD 03-06-2017

 
Kerk 2025 Kerk 2025

IN KERKORDELIJKE VOORSTELLEN
Deel 2: Back to basics.  Zie kerk 2025 op de Homepagina.

 
Op de drempel van de 40dagentijd Op de drempel van de 40dagentijd

Beste mensen,
Vandaag begint de veertigdagentijd, de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus' en staan we stil bij de keuzes die Jezus maakte, en die sterke en dappere mensen wereldwijd nog elke dag maken.

 

 
nieuws van de scriba van de GS nieuws van de scriba van de GS

Generale Synode op 17 en 18 november 2016 over Kerk 2025
Zie hiervoor de homepage, tabblad kerk in 2025

 

Consideraties en regionale   
                                     voorlichtingsbijeenkomsten

consideraties; regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Rapport met de in eerste lezing door de generale synode op 18 november 2016 vastgestelde teksten.

Voorlopige herindeling van gemeenten in 11 classes in het kader van Kerk 2025

Voorlopig besluit tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d. april 2016 inzake het rapport 'Kerk 2025: Een stap verder' tot de vorming van 11 (regionale) classicale vergaderingen

Kerk   2018   Kiezen voor de basis in de Protestantse Kerk.


 

lees meer »
 
Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016

Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016


Inhoud:
- Dank u wel voor uw bijdrage in 2015! Giftenrapportages
- Dreigende hongersnood tegengaan in Ethiopië
- Werelddag 16 april in Ermelo
- Bezoek uit India
- Ga mee op reis naar Ghana
 

lees meer »
 
Veel gestelde vragen aan het NBG Veel gestelde vragen aan het NBG


Zie betreffende dit onderwerp de verslagen.

 
Welke cursus zou u willen? Welke cursus zou u willen?

 

Cursus nodig:

vraag uw gemeenteadviseur mobiel nr: 06-151 79 365 of via email
  naar de 25 trainingen op www.pkn.nl/pcte

 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.